Utvidet tilgang til svømmehallen for HOC Triatlon gruppe.

Postet av Erik Wolla den 9. Nov 2020

HOC Triatlon har for inne-sesongen 2020/21 fått utvidet tilgang til svømmehallen. I tillegg til den tradisjonelle lørdagsmorgenen fra 0800 til 0930 har HOC også nå tilgang til hallen:

  • Tirsdag 1900-2100 (må være ute av bygget til 2100!)
  • Onsdag 0600-0800

I disse tidsperiodene deler HOC Tri og Horten Svømmeklubb (HSK) halvparten av hallen (3 baner). Den andre halvparten er fellesbad for «normale» betalende badegjester. 

Vi er for øvrig pålagt å bruke garderobe A og C. Alle gruppene kan gå ned i garderoben 15 min før trenings tiden starter (gjelder ikke første time på lørdag og søndag!) 

Husk at du som HOC besøkende IKKE har adgang å benytte fellesbad delen av bassenget.

HOC Tri og HSK samarbeider om fordelingen av baner. Til nå er det lagt opp til at HOC Tri benytter én bane og HSK to. Dersom oppmøte/behov endrer seg diskuterer vi dette med HSK.

Tilgangen til hallen på tirsdag og onsdag er administrert litt annerledes enn på lørdager:

  • Da det er fellesbad samtidig kreves det IKKE at minst to er til stede og at én av disse har sikkerhetskurs.
  • All tilgang krever HOC medlemskap. Siden det er hallens personale (luka i foajeen) som må holde orden på dette på tirsdag/onsdag må de ha en liste over hvem som har adgang til hallen. Av praktiske hensyn kan vi ikke legge ut en full HOC medlemsliste, så det blir en liste over de som aktivt ønsker å bruke hallen. Ta kontakt med undertegnede dersom du ønsker å bruke hallen på tirsdag eller onsdag, så skal det sørges for at ditt navn kommer på lista.
  • HOC besøkende må henvende seg i luka for adgangssjekk og for å skrive seg inn på en liste ved hvert besøk. Det er SPESIELT VIKTIG at svømmehallen kan kontakte deg på rett mobilnummer ved en eventuell korona smittesporing.

 

Erik Wolla, erik.wolla@gmail.com, 93215679

for HOC styre


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.