Årsmøte 2016

Årsmøtet blir avholdt 9. mars 2016 kl 18.00 i Borrehuset i Trimveien.
Det blir enkel servering av pizza.

Meld inn saker du ønsker å ta opp til formann@hoc.no innen 24. februar (14 dager før årsmøtet).