NCF lisensbestilling 2019

Dette gjelder de som skal delta i ritt, og som ønsker helårs-lisens i stedet for å løse enkelt-lisens pr ritt.

Helårslisens lønner seg dersom du sykler 2-3 ritt eller mer i løpet av året.

Har du helårslisens er du også forsikret på trening.

Bestilling og betaling må være gjort innen 1. april for å sikre gyldig lisens før sesongstart.


Bestill lisens HER