Svømming

HOC tilbyr svømmetrening i Horten Svømmehall på lørdager fra 08:00 til 09:30. Dette tilbudet er åpent i de ukene det ikke er skolefri. Noen lørdagner utenom dette er også stengt for oss pga svømmestevner. Tilbudet er ikke organisert med en fast trener/oppmann, man kommer og svømmer i «egen regi». 

Det er opprettet en egen Facebook gruppe der man kan etterspørre andres tilstedeværelse og/eller annonsere sin egen, se https://www.facebook.com/group... For å unngå "bomtur" anbefales det å bruke denne gruppa aktivt.

Av sikkerhetshensyn kreves det at minst en av de svømmende har bestått en livredningsprøve. Denne prøven gjennomføres etter avtale med svømmehallens personale. Det oppfordres til at flest mulig tar en slik prøve så man slipper å bli avskåret fra trening som følge av at ingen av de fremmøtte har avlagt slik prøve. HOC vil forsøke å avtale felles prøvetaking med svømmehallens personale.

HOC deler svømmehallen med Horten Undervannsklubb i dette tidsrommet.