Medlemskap/kontingent for 2018

Postet av Erik Wolla den 22. Aug 2018

Styret har i lengre tid jobbet med å oppdatere vårt medlemsregister da det de senere år er en god del medlemmer med utestående medlemskontingent. 

HOC sender faktura for medlemskontingent på epost, medlemmer som IKKE HAR EN GYLDIG EPOST adresse vil dermed IKKE FÅ NOEN FAKTURA. Dette er nok årsak til storparten av det utestående, og det oppfordres til de som fortsatt ønsker å stå som medlem men som ikke kan se å ha fått noen faktura for medlemskap i 2018 å sende oppdatert personalia til medlemskap@hoc.no eller via vår webside http://horten-ock.idrettenonline.no/p/7782/bli-medlem

Det vil bli sendt ut purring på de som har utestående kontingent ila de nærmeste dagene både på epost og i brevs form.

De som ikke har betalt innen frist på purringene vil bli utmeldt.

Kontingenten dekker bl.a. premie til forsikring som kan gi rett erstatning ved personskader i forbindelse med organisert trening og konkurranser. Foreldre/foresatte som har barna sine på treninger og konkurranser organisert av HOC bør derfor sjekke spesielt at medlemskontigent er betalt.

For familimedlemskap ble det gjort en feil ved utsendelse av faktura for kontingenten for 2018. Alle i familiegruppa fikk separate faktura med EGET KID nummer. Det SKULLE VÆRT KOPIER av samme faktura med SAMME KID nummer, som naturligvis bare skulle betales ÉN gang. Mesteparten av dette er ryddet opp i nå ved at "ekstra" fakturaene er kreditert.

Alle evt. spørsmål vedrørende medlemskap og kontigent send epost til medlemskap@hoc.no.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.