Medlemskontingent

Postet av Horten og Omegn Cykleklubb den 23. Nov 2016

HOC har i 2016 flyttet medlemsregisteret til idrettforbundets KlubbAdmin (KA) system på web. Det har tatt mye tid å få dette på plass, og fakturering av medlemskontingent for 2016 kommer derfor først nå. Normalt skjer dette i mars rett etter årsmøtet som fastsetter kontingentsatsene. Styret i HOC beklager dette, men håper allievel at alle medlemmene betaler kontingent med glede ...


NB Ingen faktura er sendt til nå i vanlig brev. DERFOR, dersom du er medlem men ikke er registert med en (gyldig) epostadresse, eller er med i et familiemedlemskap hvor minst én har gyldig epost adresse har du ikke fått noen faktura. Ta kontakt med HOC til medlemskap@hoc.no og oppgi fullstendig oppdatert personalia per medlem med navn, postadresse, fødselsdato, epostadresse og mobilnummer. For yngre medlemmer uten egen epostadresse og/eller mobilnummer oppgis foresattes epostadresse, mobilnummer.

Under flyttingen av medlemsregisteret ble grupperingene av medlemmer i familiemedlemskap (samme bostedsadresse!) lagt inn pånytt manuelt. Hvis det er feil i så henseende - eller andre feil i personalia - bes det også om at det sendes melding til HOC om dette til medlemskap@hoc.no.

Fakturaen kan betales på vanlig måte, eller via betalingsløsningen på Idrettsforbundets Min Idrett (minidrett.nif.no).

Klubben oppfordrer alle medlemmer til å ha en oppdatert profil på Min Idrett. Det er allerede koblinger mellom denne og KlubbAdmin og Idrettsforbundet ønsker enda tettere koblinger i fremtiden. Det er en fordel for alle at det finnes et sentralt register der oppdatert personalia finnes. Dersom personalia er "duplisert" i mange registre er det vanskeligere å holde konsistent.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.