Innkalling ekstraordinært årsmøte i HOC

Postet av Horten og Omegn Cykleklubb den 25. Apr 2015

Herved kalles inn til ekstraordinært årsmåte i HOC tirsdag 5. mai 2015 kl 18.00 på klubbhuset, Kjeldsbergs plass.

Bakgrunn:
Til ordinært årsmøte i mars hadde ikke valgkomiteen noen kandidat til vervet som klubbleder og dagens klubbleder ønsket ikke gjenvalg. Dagens klubbleder var villig til å fortsette som leder inntil man hadde fått tak i en ny kandidat som klubbleder, men maksimum tid på 3 måneder. Valgkomiteen har kommet til enighet med dagens kasserer Tone Gellein Halvorsen om at hun kan stille som kandidtat til klubbledervervet. I tillegg har nyinnvalgt styremedlem Erik Wolla sagt seg villig til å stille som kandidat til vervet som kasserer. Da det på ordinært årsmøte ble utvidet styret med to medlemmer finner ikke valgkomiteen det nødvendig å øke antall medlemmer i forbindelse med denne rokeringen.

Saksliste for årsmøte blir:

Sak 14/15 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 15/15 Godkjenning av innkallingen og saksliste.

Sak 16/15 Valg av møteleder, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen.

Sak 17/15 Presentering av valgkomiteens innstilling og valg.

Sak 18/15 Avslutning.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.