OBS! ENDRING LOKALE ÅRSMØTE HOC ONSDAG 25. MARS KL 18 PÅ Borre IF sitt lokale

Postet av Horten og Omegn Cykleklubb den 3. Mar 2015


Årsmøte i klubben vil være onsdag 25. mars 2015 kl 18 på Borre IF sine lokaler.

Eventuelle saker som ønskes fremmet på årsmøtet bes meldes inn senest 14 dager før. Dagsorden og Sakspapir vil bli lagt ut på hjemmesiden. Vi oppfordrer medlemmene til å stille på årsmøtet. Det blir enkel servering. Alle valg til verv vil være søkt avklart før møtet så det er ingen fare å stille opp av den grunn. Velkommen !

Saksliste årsmøte HOC 2015.pdf;Regnskap 2014 HOC.pdf; HOC Styrets årsberetning 2014.pdf;