Innkalling til ekstraordinært årsmøte 20.mars 2018 kl. 19:00 på Sensonor Skoppum

Postet av Erik Wolla den 2. Mar 2018

NB: Vi går igjennom Rent Idrettslag fra kl 18:00 - det er viktig at aktive/trener og nøkkelpersoner i klubben som ikke har gjennomført dette møter opp!

Styret innkaller alle klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte på Sensonor, Langmyra 6 på Skoppum.

Dagsorden

  • Åpning og godkjenning av stemmeberettigede og innkalling
  • Valg av møtedirigent
  • Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
  • Årsberetninger 2017
  • Årsregnskap 2017
  • Budsjett for sesongen 2018
  • Innkomne forslag
  • Avslutning

Årsmøtedokumenter publiseres på denne siden senest en uke før årsmøtet. 

Innkomne forslag:  Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 19.02.2017 på e-post til: formann@hoc.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.