Svømming


HOC tilbyr svømmetrening i Horten Svømmehall på lørdager fra 08:00 til 09:30. Dette tilbudet er åpent i de ukene det ikke er skolefri. Tilbudet er ikke organisert med en fast trener/oppmann, man kommer og svømmer i «egen regi». HOC deler svømmehallen med Horten Undervannsklubb i dette tidsrommet.

Av sikkerhetshensyn kreves det at minst en av de svømmende har bestått en livredningsprøve. Denne prøven gjennomføres etter avtale med svømmehallens personale. Det oppfordres til at flest mulig tar en slik prøve så man slipper å bli avskåret fra trening som følge av at ingen av de fremmøtte har avlagt slik prøve. HOC vil forsøke å avtale felles prøvetaking med svømmehallens personale.

For å kunne delta på svømming må man betale en engangs treningsavgift i tillegg til medlemskontingent. Denne gjelder for spinning og svømmehall høst, vinter og vår 2015/2016.

Nærmere opplysninger om hvor stor treningsavgiften blir og hvordan den skal betales vil komme senere. Inntil videre er det bare å møte opp. De senere år har den vært på kr. 350,- for enkeltmedlemmer og 600,- for familiemedlemmer.
Powered by: Bloc